احداث مجموعه ورزشی کارگران تهران

موضوع پروژه : احداث و تكميل سالن ورزشي چند منظوره كارگران

نام كارفرما : اداره كل كار و امور اجتماعي استان تهران

 

10306265_1474267589474108_1861319994509610975_ndsf

Picture10