ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار

موضوع پروژه : احداث دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهريار

نام كارفرما : دانشگاه آزاد اسلامي

10868172_1584888308412035_6678797225050174740_n Picture3

12096539_1690080851226113_4307764678748199011_n 12299354_1702430423324489_3748531975164937832_n 12321130_1702430476657817_23818203423717260_n 13406902_1779653172268880_1523087407882829025_n