مجموعه ورزشی تختی دورود

موضوع پروژه : پروژه احداث سكوي تماشاچيان ورزشگاه تختي درود

نام كارفرما : شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور

1601337_1607035166197349_4220029439348620081_n  10592985_1520535331514000_6861128848995271703_n 10612712_1520567481510785_8476782962598921182_n    11796227_1664382890462576_6543757600924172182_n  11960138_1679565488944316_3671936920469712459_n 13244735_1768962246671306_2027659038247349127_n