مدرسه 15 کلاسه حصارک بوستان و گلستان رباط کریم

موضوع پروژه: احداث مدرسه 15 كلاسه حصارك پايين بوستان و گلستان

نام كارفرما : اداره كل نوسازي و مدارس استان تهران

picture16 picture17 picture18